Objavljen je 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi sufinanciranja, način podnošenja zahtjeva, te ostali bitni elementi za dodjelu sredstava Fonda,

Organizira se Taste Croatia u Westgate Shopping City Zagreb, najvećem shopping centru u Hrvatskoj, te trećem najvećem u Europi.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 20. srpnja 2018.  tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom Lokalne razvojne strategije i 1. LAG Natječaja Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“, LAG ima na raspolaganju 1.116.780,00 HRK odnosno dovoljno sredstava za 10 potpora, koje može dodijeliti malim poljoprivrednim gospodarstvima.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ donosi Odluku o izmjeni 1. LAG Natječaja za TO 1.1.6. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.