Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u svrhu provedbe projekta Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja – „We can do it“ organizira edukaciju o ekološkom uzgoju povrća u plastenicima. Predviđeno trajanje edukacije je 3 dana (cjelodnevna edukacija).

Projektom se želi doprinijeti rješavanju središnjeg problema direktnim radom s ranjivim skupinama na lokalnoj razini te na povećanju njihove zapošljivosti.

Ciljana skupina

Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala:

  1. Žene,
  2. Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina, nezaposlene iznad 12 mjeseci,
  3. Mladi od 15 do 29 godina.

Nije obavezno da su navedeni pripadnici prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Edukacija se održava u Tovarniku, Villa Tovarnik (Dragutina Tadijanovića 26, 32249 Tovarnik) u 17 sati u sljedećim terminima:

· 27.01.2020. (ponedjeljak)
· 29.01.2020. (srijeda)
· 03.02.2020. (ponedjeljak)

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na edukaciji!

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow