Lokalna akcijska grupa Šumanovci je osnovana 21. prosinca 2010. godine kao partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora ruralnog područja koje obuhvaća općine Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Vrbanja i Grad Županju, a naknadno se pridružila i Općina Štitar, sa ciljem:

•    Osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice;
•    Razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
•    Više-dioničkog planiranja ukupnog razvoja područja LAG-a;
•    Iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj;
•    Dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja;
•    Jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja;
•    Pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova;
•    Brigo o infrastrukturi, ekološko-socijalnoj, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.


LAG Šumanovci obuhvaća područje na istoku Slavonije u južnom dijelu Vukovarsko-Srijemske županije u tzv. Spačvanskom bazenu, a obuhvaća općine Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županju.

LAG Šumanovci - teritorij

Površina LAG-a Šumanovci je 607,19km², odnosno oko 24,8% površine Vukovarsko-Srijemske županije te 1% kopnene površine Republike Hrvatske.
Površinu LAG-a čini 91,8% ruralno područje –općine:15,5% Bošnjaci (94,96km²), 33,2% Drenovci (202,02km²), 5,1% Gunja (31,06km²), 6,5% Štitar (40,12km²), 31,5% Vrbanja (190,97km²); te 8,2% urbano područje - Grad Županja (50,05km²).
LAG Šumanovci prostire se uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom te Republikom Srbijom, a unutar područja Republike Hrvatske LAG graniči s općinama Nijemci, Gradište i Cerna koje su uključene u LAG Bosutski niz; te Općinom Babina Greda.
Područje LAG-a Šumanovci predstavlja pogranično područje smješteno na europskom koridoru s riječnim pravcima stoga ima odličan geostrateški položaj, koji pruža mogućnosti razvoja gospodarstva posebice u segmentu transporta i logistike.

Područje LAG-a ima iznimno bogato kulturno i povijesno nasljeđe koje datira iz prapovijesnog razdoblja, što potvrđuju arheološka nalazišta iz doba vučedolske kulture na području Vrbanje.
Nematerijalnu kulturnu baštinu prvenstveno čini šokačka tradicija s bogatom folklorno- tradicijskom i etnološkom vrijednošću koju njeguju i promoviraju kulturno-umjetnička društva registrirana na području LAG-a, ali i brojne kulturno-tradicijske manifestacije poput Šokačkog sijela, Kruh naš svagdanji – žetva i vršidba i prošlosti, Raspjevane Cvelferije i drugih .
Na području LAG-a Šumanovci nalazi se najstarije svetište u Vukovarsko-Srijemskoj županiji – Svetište Majke dobre nade – Šumanovci, ali i brojne crkve te groblja sa značajnom povijesno-kulturnom vrijednošću od kojih su neke i zaštićene kao nepokretni spomenik kulture.

Svrha uspostavljanja LAG-a je potaknuti i pružiti pomoć članovima udruge da razmišljaju o dugoročnom potencijalu svog ruralnog područja.

Mi smo „graničari ravnice“ koji svojim teritorijalnim, prirodnim i kulturnim nasljeđem predstavljamo most između Istoka i Zapada!

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.