Poštovano stanovništvo  sa područja Općine Drenovci, ovim putem Vas obavještavamo kako se zbog bolesti djelatnika projekta, a koja je prouzrokovana virusom COVID-19, privremeno obustavlja pružanje usluge vožnje do daljnjeg.

POČETAK EDUKACIJE  "IT OTOK POVEZIVANJA"

Grad Otok i Otočka razvojna agencija u suradnji s tvrtkama iz privatnog sektora pokreću „IT Otok“ povezivanjem nezaposlenih osoba sa privatnim sektorom kroz edukaciju za zanimanje IT analitičar.

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG „Šumanovci“ donosi Odluku o izmjeni 7. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

LAG Natječaj se mijenja u poglavlju 4. u dijelu „Podnošenje zahtjeva za potporu“ (str.16.)  u dijelu teksta:

 „Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 27.10.2021. godine, a najkasnije do 10.12.2021. godine na adresu'' mijenja se i glasi:

 „Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 27.10.2021. godine, a najkasnije do 10.01.2022. godine na adresu''.

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” se ne mijenjaju.

Centar Feniks je za potrebe provedbe aktivnosti projekta ''Šumski istraživači'' pokrenuo postupak javnog nadmetanja, a koji je otvoren do 22.12.2021. godine. do 15.00 sati.

Anketa o mogućnostima povoljnog financiranja putem financijskih instrumenata

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da do 10. prosinca 2021. godine ispune Anketni upitnik o dosadašnjoj provedbi i budućim mogućnostima financijskih instrumenata u okviru Strateškog plana zajedničke politike.

OTVORENE PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU "Pronađi posao u drvnom sektoru!"

📣 Ukoliko niste u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja, niste zaposleni, ne nalazite se u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, a imate do 29 godina i želite raditi! ➡️ Bacite pogled 👀 na projekt 🪵 🔍 Pronađi posao u drvnom sektoru! jer su prijave za sudjelovanje u programima obrazovanja i drugim projektnim aktivnostima OTVORENE❗️ 📣

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow