Dana 18. listopada 2022. godine na izletištu Zvjezdangradu na rijeci Studvi održana je 1. edukacijska aktivnosti kroz pokuse i istraživanja u šumi, u sklopu projekta „Šumski istraživači“, a na kojemu je LAG „Šumanovci“ partner.

Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“, LAG na raspolaganju ima 2.039.013,00 HRK. Na 7. LAG natječaj prijavilo  se 30 korisnika, od kojih je 18 korisnika prihvatljivo.

Prošlog je tjedna od 21. do 24. rujna u Mošćeničkoj Dragi boravilo više od 30 predstavnika iz 7 hrvatskih lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) gdje je s provedbom započeo novi međuteritorijalni projekt suradnje “KLUB 7”, a glavni partner i domaćin prvog događanja bio je LAG “Terra liburna” iz Opatije.

Poštovano stanovništvo sa područja LAG-a "Šumanovci" u tijeku je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a "Šumanovci" za razdoblje 2023.-2027. Lokalna razvojna strategija (LRS) temeljni je strateški dokument djelovanja LAG-a "Šumanovci". 

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow