Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 29. kolovoza 2019. godine Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. U sklopu ovog natječaja dodjeljivati će se bespovratne potpore kroz Program ruralnog razvoja u poljoprivredi, turizmu, prerađivačkom sektoru i šumarstvu. 

Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednicima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području, čime se doprinosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti OPG-ovi upisani u Upisnik u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura, a koji nisu ostvarili potporu na nacionalnom ili LAG natječaju za tip operacije 6.3.1. Sjedište OPG-a mora biti na prihvatljivom području – na nerazvijenim područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina. 

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku iznosi 60.000 kuna. U sklopu ovog Natječaja za bespovratne potpore ukupno je raspoloživo 7.500.000,00 kuna.

SAZNAJTE VIŠE NA https://intermediaprojekt.hr/2019/09/05/bespovratne-potpore-ministarstva-poljoprivrede-za-unapredenje-poljoprivrede/?fbclid=IwAR2IWEFUoVc9Gsv_gcrhdxumMt_sn9-WR5gzMvlMnKGv8NI2ggJP45_PJN0

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider