Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“, LAG na raspolaganju ima 212.679,94 HRK. Na 3. LAG natječaj se prijavio jedan korisnik koji je ujedno i prihvatljiv.

Na sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ koja se održala 03. listopada 2019. godine u Štitaru, odlučeno je da se za jedan prijavljeni projekt, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donese odluka o dodjeli potpore.


Konačna rang lista nositelja projekata nalazi se u nastavku.

 

REDNI BROJ: 1.


ID BROJ: 311001
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: Općina Gunja
NAZIV PROJEKTA: Opremanje društvenog doma u Gunji
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom „Opremanje Društvenog doma u Gunji“ planiraju se provesti aktivnosti opremanja,sukladno troškovima opremanja društvenog doma i to:pokretna pozornica sa stepenicama,trakaste zavjese,te oprema za ozvučenje.                                      DODIJELJENI BROJ BODOVA: 45
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 195.438,50 HRK

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow