LAG “Šumanovci” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 03.04.2018. do 03.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 670.068,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

Radionica će se održati :

21. ožujka 2018. god.(srijeda) u  Račinovcima (Osnovna škola) s početkom u  18 sati,

22. ožujka 2018. god. (četvrtak) u Štitaru (Općina - sala za sastanke) s početkom u  18 sati

 23. ožujka 2018. god. (petak) u Soljanima (Lovačko/ribički dom) s početkom u  18 sati

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvijeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 1. LAG_natječaj_TO_1.1.6._LRS
   
 2. Obrazac A. Prijavni obrazac
   
 3. Obrazac B. Poslovni plan - opisni dio
   
 4. Obrazac B. Poslovni plan - tablični dio
   
 5. Obrazac-C. Izjava o veličini
   
 6. Obrazac D. FADN kalkulator
   
 7. Prilog I. Natječajna dokumentacija
   
 8. Prilog II. Popis proizvoda
   
 9. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
   
 10. Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira
   
 11. Prilog V. Pravilnik o proceduri u provedbi postupka odabira projekata na natječajima LAG-a

POGLEDAJTE PITANJA I ODGOVORE

NZRCD

nzrcd

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.

Copyright © 2014 LAG Šumanovci. Sva prava pridržana.

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje