1. OPG se tržišno bavi samo proizvodnjom jedne kulture (npr. jabuke, kruške i dr.), čija površina pokriva gotovo 95% ukupno upisane površine. Osim toga OPG u ARKOD-u (i Potvrdi o EVPG) ima upisano još nekoliko kultura (ratarstvo) na maloj površini čije proizvode koristi za vlastitu upotrebu i ne prodaje ih na tržištu. Pitanje je treba li u poslovnom planu navoditi *troškove proizvodnje* i za kulture koje ne prodaje na tržištu ili može izdvojiti tržišno orjentiranu proizvodnju i poslovni plan bazirati isključivo na tome (troškove i prihode izračunati samo za voćarsku proizvodnju)? Naravno, isto objašnjenje za izuzimanje troškova ratarske proizvodnje će biti navedeno u poslovnom planu.

Svrha poslovnog plana je pregled situacije prije i poslije provedbe projektnih aktivnosti. Prema tome sve kulture koje su upisane u ARKOD te samim time ulaze u EVPG moraju biti navedene odnosno troškove i prihode morate prikazati za cjelokupnu proizvodnju.

2. OPG na voćnjaku *ima sustav za navodnjavanje* kap po kap i planira restrukturiranje odnosno zamjenu istrošenih i neispravnih dijelova i nabavu pumpe. Pitanje je smatra li se to ulaganjem u uštedu energije i ulazi li u izračun iznosa % ulaganja (10% do 30%) budući će dijelovi za adaptaciju (žica i sl) i pumpa biti u potpunosti novi, ali generalno cijeli sustav za navodnjavanje kojeg će OPG imati po završetku ulaganja je i dalje polovan. Je li možda potrebno, pri izračunu %, odvojiti vrijednost pumpe od vrijednosti materijala za restrukturiranje sustava?

U prilogu IV Pojašnjenje kriterija odabira ovoga Natječaja stoji „Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU“.

Prema primjeru ulaganja koji ste Vi naveli „pumpa“ je novo nabavljena oprema te je potrebno objasniti na koji način navedeno ulaganje doprinosi uštedi energije.

Napomena: Najmanje 10%, a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju. Više detalja o istom nalazi se u obrazloženju poslovnog plana.

=> Vezano uz *pitanje broj 2 *, zanima me ulazi li uopće sustav za navodnjavanje (restrukturiranje starog/postavljanje novog, uključujući i pumpu) u izračun % za ulaganje u obnovljive izvore energije/uštedu energije budući se radi o aktivnosti broj 2. iz točke 3.2. Natječaja (kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja)?

Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi  na obnovljive izvore i/ili uštedu energije. Najmanje 10%, a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju. Više detalja o istom nalazi se u obrazloženju poslovnog plana.

3. Izračun vrijednosti 10% - 30% za bodovanje po kriteriju broj 3: Ako vrijednost projekta, odnosno "vrijednost" svih aktivnosti iznosi 150.000 kuna a dio odobrene potpore iznosi 111.678 kuna, hoćete li računati % ulaganja u uštedu energije na iznos od 150.000 ili 111.678 kuna? U natječajnoj dokumentaciji je navedeno da " Najmanje 10%, a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije" pa pretpostavljam da se računa na iznos od 150.000 kuna.

Izračun vrijednosti 10%-30% za bodovanje po Kriteriju broj 3 se odnosi na ukupnu vrijednost projekta *na aktivnosti prikazane u poslovnom planu*(U Vašem slučaju ukupna vrijednost projekta je 150.000,00kn )

4. Obrazac B. Poslovni plan - tablični dio: Treba li u listu 3. Financijski tijek navesti iznos ostvarene potpore u primitcima i izdacima, i ako da, u koju liniju ste predvidjeli navođenje iste (I.2. PRIMITCI OD POTICAJA i II. 1.7. Ostali operativni troškovi?)?

U listu 3.Financijski tijek potrebno je navesti iznos ostvarene potpore u primitcima i izdacima.Navođenje isto je predviđeno u sljedeće linije;

I.2. PRIMICI OD POTICAJA (upisati primitke od poticaja za prethodnu te sljedeće godine u rubriku IAKS mjere-koja je sive boje)

II. 1.7. Ostali operativni troškovi

* sivo polje je namijenjeno popunjavanju

Napomena:Legena za popunjavanje Obrasca B Poslovni plan-tablični dio nalazi se u Listu 1,pa Vas molimo da obratite pažnju na navedeno.

 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.