Pitanja i odgovori TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava“

PITANJA

ODGOVORI

 Kriteriji odabira 4. Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš, Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novog traktora i/ili nove opreme u svrhu obavljanja prerade poljoprivrednih proizvoda:

1. Da li se bodovi ostvaruju bez obzira na postotni udio ovih nabava?
2. Da li se pod „opremom za preradu“ smatra i oprema za primarnu preradu, za koju OPG neće morati registrirati dopunsku djelatnost i ući u RPO (čišćenje od lupine/ovojnice, mljevenje, rezanje, sušenje, pakiranje, etiketiranje i sl.)?

 

- Ako  aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novog traktora i/ili nove opreme u svrhu obavljanja prerade poljoprivrednih proizvoda :

da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju traktor i/ili sva oprema za preradu poljoprivrednih proizvoda mora biti nova.

- Prihvatljiva je kupnja opreme za preradu u svrhu obavljanja prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU.

 

Korisnik planira ulaganje u opremanje pogona za preradu proizvoda te uz uređenje prostora planira kupiti opremu za preradu proizvoda. Mora li korisnik u trenutku prijave na natječaj imati registriranu djelatnost prerade proizvoda ili je to moguće i nakon odobrenje zahtjeva?

-Da bi OPG mogao registrirati bilo koju od dopuštenih dopunskih djelatnosti, mora prije svega, raspolagati resursima za obavljanje odabrane dodatne aktivnosti. Za konkretnu dopunsku djelatnost to se prvenstveno odnosi na odgovarajuće poljoprivredne kulture upisane u Upisnik i posjedovanje objekta.

-Budući da 50% i više  sirovine u preradi na OPG mora potjecati iz vlastite proizvodnje, proizlazi da OPG koji želi registrirati preradu mora imati u svojim resursima određene površine voćnjaka ili oranica pod povrtnim kulturama.

-Objekt u kojem će se obavljati prerada mora biti adekvatan namjeni i usklađen s propisima o hrani.

-Način i korake u registraciji objekta za preradu voća i povrća propisuje Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/2015), na temelju Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15). 

 

Korisnik planira ugradnju solarnih panela na objekt koji se nalazi na OPG-u i na kojem ima priključenu električnu energiju. Može li korisnik koristiti električnu energiju nakon ugradnje solarnih panela u slučaju kada se solarna energija potroši?

-Prihvatljiv je trošak kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

 

Može li se na natječaj prijaviti OPG koji je otvoren već dugo godina, ali je 10.11. napravljena promjena nositelja?

-Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

 

Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01.10.2021. godine.

 

 

Je li prihvatljivo ulaganje u gradnju prostorije (objekta) od cca 50 četvornih metara u kojemu bi bili smješteni strojevi i uređaji za vrcanje, pakiranje meda, okviru za med i drugo i dobiva li korisnik na osnovu tipa ulaganja 15 bodova?

Prema kriteriju broj 3, a koji se odnosi na tip ulaganja korisnik može ostvariti:

-15 bodova ukoliko se projekt/operacija za koji se podnosi Zahtjev za potporu odnosi na ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade.

 

Pitanje se odnosi na kriterij broj. 4 ulaganje ima pozitivan utjecaj na okoliš. Dobiva li korisnik 8 bodova ukoliko projektom kupi vrcaljku za med i još neke uređaje vezane uz preradu i pakiranje meda i koliki postotak sredstava mora uložiti 10 do 30% sredstava da bi dobio 8 bodova.

Ako  aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novog traktora i/ili nove opreme u svrhu obavljanja prerade poljoprivrednih proizvoda:

-da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju traktor i/ili sva oprema za preradu poljoprivrednih proizvoda mora biti nova.

-Nije dozvoljena kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, osim u slučaju nabave traktora ili ako je riječ kupnji rabljene opreme za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda

Hoće li korisnik dobiti 6 bodova na osnovu kriterija broj 4., ako je uložio dio projektnih sredstava u solarni sustav napajanja koji bi bio u prostoriji koja bi bila izgrađena projektom, a koristila bi se za skladištenje, preradu meda i pakiranje?

 

-Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu moraju se odnositi i na obnovljive izvore energije. Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore energije kako bi se mogli dodijeliti bodovi prema navedenom kriteriju.

 

Pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se:

- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU

- kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme koja je namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (Npr. solarni sustavi za električni pastir u stočarskoj proizvodnji, solarni sustavi za pumpu za navodnjavanje)

 

     

 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.