PITANJE:

  1. Da li korisnik može prijaviti dva projekta; građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija):   biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste) i pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste), te da li za iste projekte korisnik mora imati građevinsku dozvolu odnosno drugi akt kojim se odobrava građenje u trenutku podnošenja prijave na natječaj ili isto može i naknadno dostaviti (ukoliko može naknadna dostava - koji je krajnji rok za dostavu iste)?

ODGOVOR:

U sklopu Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, poglavlje 2.2., jedan (isti) nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1. Natječaja. Ako jedan (isti) nositelj projekta podnese više od jedne prijave projekta za projekte iste vrste, u obzir će se uzeti prijava projekta sa najranijim vremenom podnošenja, dok će se za ostale prijave projekta izdati Odluka o odbijanju projekta.

Temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 34/2018), Čl. 2. St. 5., Pješačka staza se može graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta. U tom slučaju potrebno je dostaviti Izjavu ovlaštenog projektanta kojom se potvrđuje da se ulaganje može provesti bez građevinske dozvole i da je predmetno ulaganje u skladu s Prostornim planom uređenja JLS (PRILOG 1 -  točka 7. Dokumentacija za podnošenje prijave projekata za T.O. 3.1.1.), ista se mora dostaviti pri podnošenju prijave Projekta.  Sve što nije izričito navedeno u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, smatra se da je potrebna građevinska dozvola.


PITANJE

        2. Budući da korisnik planira na istoj trasi graditi biciklističku i pješačku stazu, da li se to može prijaviti kao jedan projekt ?

ODGOVOR:

Temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ poglavlje 3.2., unutar jedne prijave projekta prihvatljivo je građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje jednog projekta iz poglavlja 3.1 točke 19. i 20. kada je prijavljen projekt izgradnje/rekonstrukcije/opremanja jedne građevine u sklopu jednog Glavnog projekta te sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremište, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtići ili kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste), tematski put i park, javna zelena površina (park i slično), pješačka staza, pješačka zona, javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.