LAG "Šumanovci" objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 02.04.2019. do 03.05.2019. godine. 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 212.679,94 kn, a najniži iznos potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. 
Intezitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17). Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju. 

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave. 

 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se tri terenske radionice tijekom travnja 2019. godine. Točne podatke o mjestu i vremenu održavanja objaviti ćemo uskoro. 

NZRCD

nzrcd

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.

Copyright © 2014 LAG Šumanovci. Sva prava pridržana.

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje