LAG “Šumanovci” objavljuje 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 20.08.2018. do 15.10.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.010.448,00 kn, a najniži iznos potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 € u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje jednokratno ili u ratama (do tri rate). Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17). Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice tijekom  rujna , 2018. godine . Točne podatke o mjestu i vremenu održavanja objavit ćemo uskoro.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 1. LAG natječaj za TO 3.1.1. LRS
 2. Obrazac A. Prijavni obrazac
 3. Obrazac B. Plan nabave
 4. Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
 5. Prilog II - Lista prihvatljivih troškova
 6. Prilog III - Opis projekta
 7. Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
 8. Prilog V - Uputa MZOIE
 9. Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 10. Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
 11. Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 12. Prilog IX. Pravilnik o proceduri u provedbi postupka odabira projekata na natječajima LAG-a

NZRCD

nzrcd

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.

Copyright © 2014 LAG Šumanovci. Sva prava pridržana.

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje