LAG „Šumanovci“ objavljuje 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Rok za podnošenje prijava projekata biti će od 27.06.2019. – 27.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome LAG Natječaju iznosi 2.806.800,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, održati će se tri terenske radionice:

-          17. lipnja, 2019. godine (ponedjeljak) – 20 sati u Soljanima (lovačko/ribički dom)

-          18. lipnja, 2019. godine (utorak) – 20 sati u Bošnjacima (Općina Bošnjaci)

-          19. lipnja, 2019. godine (srijeda) – 20 sati u Drenovcima (Poljoprivredno poduzetnički inkubator)

Molimo sve zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave.

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.