LAG "Šumanovci" objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 02.04.2019. do 03.05.2019. godine. 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 212.679,94 kn, a najniži iznos potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. 
Intezitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17). Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju. 

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave. 

 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se tri terenske radionice tijekom travnja 2019. godine. Točne podatke o mjestu i vremenu održavanja objaviti ćemo uskoro. 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.