LAG “Šumanovci” objavljuje 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 20.08.2018. do 15.10.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.010.448,00 kn, a najniži iznos potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 € u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje jednokratno ili u ratama (do tri rate). Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17). Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice tijekom  rujna , 2018. godine . Točne podatke o mjestu i vremenu održavanja objavit ćemo uskoro.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 1. LAG natječaj za TO 3.1.1. LRS
 2. Obrazac A. Prijavni obrazac
 3. Obrazac B. Plan nabave
 4. Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
 5. Prilog II - Lista prihvatljivih troškova
 6. Prilog III - Opis projekta
 7. Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
 8. Prilog V - Uputa MZOIE
 9. Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 10. Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
 11. Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 12. Prilog IX. Pravilnik o proceduri u provedbi postupka odabira projekata na natječajima LAG-a

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.