Dana 04. studenoga 2019. godine, sukladno izmjeni plana nabave, objavljuje se izmijenjeni poziv na dostavu ponuda u jednostavnom postupku nabave usluge stručnjaka – edukacija u okviru projekta „We can do it“.

Sukladno izmjenama plana nabave mijenja se tekst poziva na dostavu ponuda u poglavlju „1.5. Procijenjena vrijednost nabave“ (str.4) u dijelu teksta:

Procijenjena vrijednost postupka nabave iznosi 36.000,00 kn bez PDV-a.

Mijenja se i glasi:

Procijenjena vrijednost postupka nabave iznosi 45.000,00 kn sa PDV-om.

 

Sukladno utvrđenome mijenja se i tekst poziva u poglavlju „1.6. Datum objave poziva na dostavu ponuda“ (str.4) u dijelu teksta:

„Poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 23. listopada 2019. godine na službenoj stranici LAG-a Šumanovci.“

Mijenja se i glasi:

„Izmijenjeni poziv na dostavu ponuda objavljen je dana 04. studenoga 2019. godine na službenoj stranici LAG-a Šumanovci.“

 

Na str.br.8 mijenja se tekst poziva na dostavu ponuda u poglavlju „5.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda“ u dijelu teksta:

„Rok za dostavu ponuda je 08. studeni 2019. godine do 15:00 sati.“

te glasi:

„Rok za dostavu ponuda je 15. studenoga 2019. godine do 15: sati.“

 

Na str.br. 10 mijenja se tekst poziva na dostavu ponuda u poglavlju „5.7. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima“ u dijelu teksta:

„Datum objave na internetskim stranicama LAG-a „Šumanovci“ je 09. listopad 2019. godine.“

Mijenja se i glasi:

„Datum objave na internetskim stranicama LAG-a „Šumanovci“ je 04. studenoga 2019. godine.“

 

U ostalim dijelovima Poziv na dostavu ponuda ostaje neizmijenjen. 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.