Ciljevi „Podići kvalitetu poljoprivredne proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu“

„Podići ekološku svijest stanovništva i unaprijediti brigu za ekosustave te povećati upotrebu obnovljivih izvora energije“

„Unaprijediti kvalitetu života i potaknuti nepoljoprivredne djelatnosti“

„Povezati javni, civilni i poslovni sektor u svrhu dogovaranja i provedbe razvojne strategije te drugih razvojnih dokumenata i mjera“