Misija LAG-a Izvor je promicanje održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja LAG-a,priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, djelovanje u skladu sa LEADER načelima, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja te izgradnja identiteta područja LAG-a razvojem proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji.