Obavještavamo Vas o trenutno dva otvorena Javna poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a namijenjeni su poduzetnicima.

Obavještavamo Vas o trenutno dva otvorena Javna poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a namijenjeni su poduzetnicima. 
1.       Javni poziv "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2019. godinu

Ovaj objavljeni Javni poziv namijenjen je za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i malim serijama.
Sredstva se odobravaju u 100 % iznosu prihvatljivih troškova. Javni poziv je otvoren od 02.05. do 15.06.2019. godine.
Više detalja kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na:
https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2019-
 
2.       Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.
Detalje ovog Javnog poziva kao i sam obrazac možete pronaći na slijedećem linku:
https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo