Temeljem Točke 3. Ciljevi, prioriteti i mjere LRS, Podtočke 3.3. Opis odabira projekta na nivou LAG-a iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“

Temeljem Točke 3. Ciljevi, prioriteti i mjere LRS, Podtočke 3.3. Opis odabira projekta na nivou LAG-a iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“, u kojoj je navedeno da se vrijeme obrade projekata i objava rezultata definira na 3 mjeseca, s mogućnošću produženja uz pravovremeno obavješćivanje javnosti, obavještavamo sve prijavljene korisnike na natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020. da produžavamo vrijeme obrade projekata i objavu rezultata do 31.03.2019.

Zahvaljujemo na razumijevanju!