U sklopu provedbe projekata koji se sufinanciraju iz različitih izvora EU sredstava LAG ''Šumanovci'' raspisuje javni informativni poziv za izbor kandidata za sudjelovanje u aktivnostima projekata na vrijeme određeno trajanjem pojedinog projekta .

U sklopu provedbe projekata koji se sufinanciraju iz različitih izvora EU sredstava LAG ''Šumanovci'' raspisuje javni informativni poziv za izbor kandidata za sudjelovanje u aktivnostima projekata na vrijeme određeno trajanjem pojedinog projekta .

 

 
Lokalna akcijska grupa ''Šumanovci 11. siječnja, 2019. godine objavljuje

   
JAVNI INFORMATIVNI POZIV
za prijavu kandidata u svrhu iskaza interesa sudjelovanja u provedbi EU projekata  

I.
U sklopu provedbe projekata koji se sufinanciraju iz različitih izvora EU sredstava LAG ''Šumanovci'' raspisuje javni informativni poziv za izbor kandidata za sudjelovanje u aktivnostima projekata na vrijeme određeno trajanjem pojedinog projekta .   

II.
Cilj raspisivanja javnog informativnog poziva je pronalazak stručnog kadra s najmanje četverogodišnjom stručnom spremom koji iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz kvalitetnu provedbu EU projekata mogu ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.


III.
Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj javni informativni poziv
moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:
-    minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
-    osposobljenost za rad na računalu,
-   vozačka dozvola B  kategorije.

Od kandidata  očekujemo:
 - dobre komunikacijske vještine;
- sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;
 - spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

 

 IV.
  Uz prijavu na javni  informativni poziv, kandidati su dužni priložiti:

- motivacijsko pismo,
- životopis s osobnim podacima (po mogućnosti Europass),
- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika),
- dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice).


Kandidati koji zadovolje uvijete poziva mogu biti pozvani na motivacijski razgovor, a prema
potrebama LAG - a.
Obavijest o mogućem pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na internet
stranici LAG-a „Šumanovci“ www.lag-sumanovci.hr .

Tijekom sudjelovanja u provedbi EU projekata LAG ''Šumanovci'' može omogućiti
zapošljavanje odabranih kandidata ukoliko postoji potreba za isto.

 

V.
Prijave se dostavljaju:
- isključivo putem pošte  na adresu:
LAG Šumanovci, V. Nazora 131, 32257 Drenovci s napomenom
„Prijava za sudjelovanje u provedbi EU projekata '
' .

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave  poziva na web stranici LAG-a Šumanovci.  
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 
VI.
Ovaj javni  informativni  poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Šumanovci“
www.lag-sumanovci.hr.
 

U Drenovcima, 11.01.2019.

 
Predsjednik LAG-a „Šumanovci“
Stjepan Abramović, dipl.pr.