Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ donosi Odluku o izmjeni 1. LAG Natječaja za TO 1.1.6. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ donosi Odluku o izmjeni 1. LAG Natječaja za TO 1.1.6. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
LAG Natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

  •     LAG Natječaj se mijenja u svim dijelovima gdje je naveden broj tipa operacije ovoga natječaja:  TO 1.1.6. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ mijenja se i glasi:   TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
  •     LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu, na 3. Stranici, 1 Opće odredbe, 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta: „Raspoloživa sredstva: 670.068,00 HRK“  mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 1.116.780,00 HRK“

Isto je potrebno zbog planiranog i odobrenog povećanja alokacije za 1. LAG Natječaj i povećanja broja potpora sa prvotno planiranih šest (6) na deset (10), definirane u odobrenoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“.

Nedavno su stupile na snagu izmjene Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Pripreme i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4.  „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., kojim se LAG-ovima omogućuje retroaktivno povećanje alokacije za već raspisani 1. LAG Natječaj, a sve zbog velikog interesa na terenu.