Agro-klaster d.o.o. pokreće inicijativu za osnivanje Udruge "Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda VSŽ", stoga poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na osnivačkoj skupštini.

Agro-klaster d.o.o. pokreće inicijativu za osnivanje Udruge "Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda VSŽ", stoga poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne uprave i samouprave zainteresirane obrazovne, znanstvene i druge institucije, da prijave sudjelovanje na osnivačkoj skupštini koja će se održati u UTORAK, 17. srpnja 2018. godine u Otoku, u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 6a, sa početkom u 10:00 sati.