Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 01. veljače 2024. godine objavilo Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Temeljem provedenog Javnog poziva, Ministarstvo je donijelo Odluku o odabiru projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, među kojima je prošao projekt pod nazivom RurNetwork, a koji LAG "Šumanovci" provodi u suradnji sa partnerom Udrugom mladih Drijenča te  ukupna vrijednost projekta iznosi 25 540,00 EUR.

Cilj projekta je potaknuti suradnju između javnog i civilnog sektora, ojačati njihove kapacitete za djelovanje u području održivog razvoja te uspostavitit međunarodnu razvojnu suradnju; pridonijeti održivom razvoju na lokalnoj razini stvaranjem mreže za poticanje lokalnog održivog razvoja i jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za zajedničko djelovanje sa drugim dionicima u provedbi održivog razvoja.

Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine financiralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

RURNETWORK

OBAVIJEST-tečaj eura, LAG natječaji

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow