Dana 05. lipnja 2024. u prostorijama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Zagrebu, održana je edukacija pod nazivom „Provedba LRS LAG u SP ZPP 2023.-2027.“ namijenjena djelatnicima LAG-ova.  

Cilj edukacije bio je pripremiti LAG-ove za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ovom programskom razdoblju. Na edukaciji su djelatnici Agencije za plaćanja  detaljno predstavili LEADER operativna pravila, koja propisuju postupak provedbe LAG intervencija unutar lokalne razvojne strategije lokalne akcijske grupe, uključujući provedbu aktivnosti suradnje i njihovu pripremu. Predstavljeni su i dokumenti, obrasci i prilozi LAG natječaja, za raspis LAG natječaja, koje je pripremila Agencija za plaćanja, kao i kontrolni mehanizmi LAG natječaja, posebno kontrolne procedure za evaluaciju prijava na natječaje lokalnih akcijskih grupa.

Na edukaciji u Agenciji bilo je riječi i o podjeli poslova i ovlasti između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i lokalnih akcijskih grupa.

Uskoro više informacija o novim natječajima.

Edukacija-za-djelatnike-Lokalnih-akcijskih-grupa03
Edukacija-za-djelatnike-Lokalnih-akcijskih-grupa01
Edukacija-za-djelatnike-Lokalnih-akcijskih-grupa02

OBAVIJEST-tečaj eura, LAG natječaji

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow