Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“, LAG na raspolaganju ima 2.039.013,00 HRK. Na 7. LAG natječaj prijavilo  se 30 korisnika, od kojih je 18 korisnika prihvatljivo.

Na sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ koja se održala 05. listopada 2022. godine, odlučeno je da će se za 18 korisnika, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donijeti odluke o odabiru Zahtjeva za potporu.

Konačna rang lista korisnika nalazi se u nastavku.

REDNI BROJ: 1

ID BROJ: 112004
NAZIV KORISNIKA: OPG STIPANOVIĆ IVAN
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja OPG-a Stipanović Ivan.
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom se želi modernizirati i unaprijediti proces rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta OPG-a Stipanović Ivan opremanjem postojećeg gospodarskog objekta te kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije i opreme većeg kapaciteta koju poljoprivredno gospodarstvo trenutno ne posjeduje. Kupnjom nove opreme većeg kapaciteta se planira povećati proizvodni kapacitet.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 70
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 2

ID BROJ: 112002
NAZIV KORISNIKA: OPG BILLY, IVAN LEAKOVIĆ
NAZIV PROJEKTA: Unapređenje poslovanja OPG Billy
KRATAK OPIS PROJEKTA: Korisnik Ivan Leaković kroz projekt Unapređenja poslovanja OPG Billy planira unaprijediti svoje poslovanje na način da će ulaganje biti usmjereno na rekonstrukciju i opremanje objekta za pripremu stočne hrane. Kroz projekt bi se rekonstruirao i uredio prostor za pripremu stočne hrane te bi nabavili mješaonu stočne hrane i solarni panel koji bi se postavio na toj građevini te bi na taj način koristili obnovljive izvore energije za pokretanje mješaone. OPG ima sjedište u Županji na adresi Veliki kraj 59, a ulaganje se odvija u susjednoj općini Bošnjaci gdje se nalaze korisnikovi gospodarski objekti i svinje za tov.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 65
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 3

ID BROJ: 112010
NAZIV KORISNIKA:OPG PČELICA MAJA, MAJA LUKAČEVIĆ TILJAK
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija OPG-a Goran Mandić
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ovim projektom ulaže se u novu mehanizaciju: traktor 6,53kw, novi rasipač mineralnog gnojiva s ISOBUS sustavom, kapaciteta 2700l, prskalica kapaciteta 600l.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 60
INTEZITET POTPORE: 50%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 87.006,00 kn

REDNI BROJ: 4

ID BROJ: 11203
NAZIV KORISNIKA: OPG DOGANČIĆ TOMISLAV
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u modernizaciju i povećanje kapaciteta OPG Dogančić
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom se želi ostvariti cilj modernizacije i unapređenja procesa rada i poslovanja i povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupno standardnog ekonomskog rezultata na OPG-u, a to će se realizirati nabavom nove freze za traktor, motorne kopačice, polgača folije, malčera, solarne pumpe za navodnjavanje plastenika i dva plastenika te uslugom konzultanta bez koje se korisnik ne bi mogao samostalno javiti na ovaj natječaj.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 59
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 5

ID BROJ: 11028
NAZIV KORISNIKA: OPG Ivan Pavić
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje proizvodnog kapaciteta OPG-a Ivan Pavić
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projekt doprinosi modernizaciji i unapređenju procesa rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta OPG-a Ivan Pavić i to: kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za preradu, opremanje objekta za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, ulaganje u OIE, kupovinom poljoprivrednog zemljišta i podizanjem višegodišnjeg nasada. OPG trenutno ne posjeduje mehanizaciju i opremu koju će kupiti ostvarenjem projekta što je direktan utjecaj na ekonomičnost poslovanja i ubrzanje procesa proizvodnje na OPG-u.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 59
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 6

ID BROJ: 112012
NAZIV KORISNIKA: OPG PČELARSTVO  MIŠKOVIĆ, MIŠKOVIĆ IVAN
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u građenje pomoćne zgrade
KRATAK OPIS PROJEKTA: Ovim projektom se želi modernizirati i unaprijediti rad i poslovanje OPG-a Pčelarstvo Mišković na način da će se ulaganje kroz projekt odnositi na izgradnju pomoćne zgrade. Pčelarstvo Mišković se bavi proizvodnjom i prodajom meda te je za isto potreban objekt u kojem bi korisnik skladištio proizvode, potrebnu opremu te proizvodio med. OPG trenutno ne posjeduje objekt koji bi zadovoljio uvjete proizvodnje te se iz tog razloga odlučuje na ovaj projekt. Uz izgradnju objekta planira kupiti i pumpu za med koja je potrebna u preradi pčelinjih proizvod
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 55
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 7

ID BROJ: 1112008
NAZIV KORISNIKA: OPG Dadić Marina
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i povećanje proizvodnog kapaciteta na OPG Dadić Marina
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom će se kupiti poljoprivredno zemljište površine 0,7 ha na kojem će se podići trajni višegodišnji nasad lupinastog voća- oraha sorte Chandler. Nasad će se upisati u ekološku proizvodnju, a s obzirom da je lateralna sorta Chandler pogodna za istu. Ujedno, projektom će se uložiti u obnovljive izvore energije, a koja će služiti za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 55
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 8

ID BROJ: 112023
NAZIV KORISNIKA: OPG ĐORDIĆ PAVLE
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija poslovanja OPG-a Đordić Pavle
KRATAK OPIS PROJEKTA: Korisnik Pavle Đordić kroz projekt Modernizacija poslovanja OPG- a Đordić Pavle planira unaprijediti svoje poslovanje na način da će ulaganja biti usmjereno na izradu dva mala objekta za spremanje poljoprivrednih strojeva. Kroz projekt bi se izradile dvije nadstrešnice do 50 kvadrata za spremanje poljoprivrednih strojeva i solarni panel koji bi se postavio na toj građevini te bi na taj način koristili obnovljive izvore energije za osvjetljivanje tih nadstrešnica. OPG ima sjedište u Županji na adresi Aleja Matice Hrvatske 63, a ulaganje se odvija u susjednoj općini Bošnjaci J.J. Strossmayera 310, gdje se nalaze korisnikovi gospodarski objekti.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 54
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ:9

ID BROJ: 112021
NAZIV KORISNIKA: OPG PETROVIĆ ĐURO
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u unapređenje poslovanja OPG-a
KRATAK OPIS PROJEKTA: Budući da je poljoprivredna zgrada koji koristi OPG dosta udaljena od ulaza na samo gospodarstvo te da je put do nje zemljani otežava se poljoprivredna proizvodnja gotovo tijekom cijele godine. Prilikom izvoda opreme iz zgrade do izlaza se pogotovo u proljeće u kotačima nakupi blata te je potrebno prije izlaska na cestu oprati opremu na samom prilaznom putu, a čime se troše resursi OPG-a i produžava vrijeme provedbe pojedine poslovne operacije. Također, prilikom dovoza poljoprivrednih proizvoda u zgradu na skladištenje, što je izraženo u jesenskim danima, kotači se zaprljaju od blata te ih je ponovno potrebno očistiti kako bi izašli na put ili se adekvatno spremili u isti prostor. Ovim projektom, odnosno provedbom gradnje vanjske infrastrukture- asfaltiranja prilaza od ulaza do poljoprivredne zgrade smanjit će se troškovi održavanja i uštedjeti dodatne resurse OPG-a. Osim toga nabavom traktora T3b doprinijet će se povećanju modernizacije i unaprijediti proces poslovanja, kroz omogućavanje provedbe jednostavnih poslova na OPG-u bez korištenje teške mehanizacije.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 52
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 10

ID BROJ: 112022
NAZIV KORISNIKA: OPG SUZANA OROZ
NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u višegodišnji nasad borovnice
KRATAK OPIS PROJEKTA: Glavna aktivnost projekta je podizanje novog višegodišnjeg nasada borovnice na površini od 0,50ha. Za tu svrhu nabavit će se 1300 sadnica borovnice, potrebni supstrat i organsko gnojivo za iste. Osim toga, projektom će se osigurati i navodnjavanje za novi višegodišnji nasad borovnice.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 51
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 11

ID BROJ: 112009
NAZIV KORISNIKA: OPG ILIJA FILIPOVIĆ
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja OPG-a Ilija Filipović
KRATAK OPIS PROJEKTA: Cilj projekta je povećati učinkovitost i profitabilnost pčelinjaka te proširiti postojeći broj košnica. OPG se odlučio za proizvodnju meda budući je isti najsavršeniji proizvod prirode. Kako je postojeća oprema OPG-a ograničavajući faktor za već postojeću proizvodnju te nije adekvatna za daljnje širenje pčelinjaka, kroz ovaj projekt bi osigurali optimalno funkcioniranje proizvodnje kupnjom potrebne opreme za pčelinjak.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 12

ID BROJ: 112015
NAZIV KORISNIKA: OPG TOMISLAV GOLUBOVIĆ
NAZIV PROJEKTA: Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije
KRATAK OPIS PROJEKTA: Kupnjom  nove poljoprivredne mehanizacije uvelike će si olakšati biljnu proizvodnju, postat će samostalniji i neovisniji o drugima te će na vrijeme moći obaviti određene operacije u polju što će dovesti do unapređenje procesa rada. U planu je kupiti plug dvobrazni sa pretplužnjacima, polutešku drljaču zahvata 3,3m, rasipač 1500l zahvata do 16m te kultivator za međurednu obradu tla (7 redova).
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 48
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 13

ID BROJ: 112017
NAZIV KORISNIKA: OPG SUČIĆ IVANA
NAZIV PROJEKTA: Opremanje i modernizacija OPG-a Sučić Ivana
KRATAK OPIS PROJEKTA: Cilj projekta je modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja u vidu nabave strojeva za proizvodnju i opreme za preradu kikirikija, te poboljšanje trenutne proizvodnje. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 119 000,00 kn. Provedba projekta će trajati 12 mjeseci s početkom ulaganja u 2022. godini.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 47
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 14

ID BROJ: 112001
NAZIV KORISNIKA: OPG BOŠNJAK IVAN
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja OPG-a Bošnjak Ivan
KRATAK OPIS PROJEKTA: Aktivnost kupnje mehanizacije omogućit će Korisniku modernizaciju i unapređenje procesa poslovanja, povećanje prihoda i dohotka te daljnji održivi razvoj poljoprivrednog gospodarstva. Također, ovim se ulaganjem mogu zadovoljiti uvjeti brzine i kvalitete posla na tlu, te takav pristup pridonosi boljem upravljanju, povećava vrijednost i kvalitetu poljoprivrednih zemljišta kao i očuvanje vrijednosnih resursa u tlu. OPG Bošnjak Ivan planira nabaviti polovni traktor koji će pomoći u planovima bržeg obavljanja posla po jedinici vremena, te pridonijeti boljem upravljanu poljoprivrednim tlom. Nadalje, planira nabaviti novu tanjuraču koja će pomoći u boljem obrađivanju zemlje. Kupnjom nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije koju poljoprivredno gospodarstvo trenutno ne posjeduje želi se modernizirati i unaprijediti proces rada i poslovanje OPG Bošnjak Ivan.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 46
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 15

ID BROJ: 112024
NAZIV KORISNIKA: OPG GOLUBOVIĆ HRVOJE
NAZIV PROJEKTA: Kupnja poljoprivredne mehanizacije
KRATAK OPIS PROJEKTA: Korisnik planira ulaganje u kupnju nove mehanizacije: 1. kupnje prskalice, zapremnine 1000l, 3 spremnika, 15m radni zahvat, prskalica sa elektronskim kontrolom i nadzorom svih funkcija na prskalici. 2. Kupnja traktorske navigacije za precizno navođenje, preciznost 20-30cm.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 46
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 16

ID BROJ: 112014
NAZIV KORISNIKA: OPG JOSIP GOLUBOVIĆ
NAZIV PROJEKTA: Kupnja traktora
KRATAK OPIS PROJEKTA: Kupnjom traktora do 10 godina (90-110 KS) olakšat će se sama biljna proizvodnja jer više neće biti ovisan o najmu traktora i plaćanju usluga obrade tla, pripreme, sjetve i prihrane kao i u pripremi hrane za svinje. Traktor će pružiti mogućnosti kupnje nove zemlje koja je neophodna za ishranu stoke.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 46
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 17

ID BROJ: 112006
NAZIV KORISNIKA: OPG BILIĆ MATILDA
NAZIV PROJEKTA: Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja OPG-a Bilić Matilda
KRATAK OPIS PROJEKTA: Cilj projekta "Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja OPG-a Bilić Matilda" je povećati učinkovitost i profitabilnost pčelinjaka te proširiti postojeći broj košnica.  OPG se odlučio za proizvodnju meda budući je isti najsavršeniji proizvod prirode. Kako je postojeća oprema OPG-a ograničavajući faktor za već postojeću proizvodnju te nije adekvatna za daljnje širenje pčelinjaka, kroz ovaj projekt bi osigurali optimalno funkcioniranje proizvodnje kupnjom potrebne opreme za pčelinjak.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 45
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

REDNI BROJ: 18

ID BROJ: 112018
NAZIV KORISNIKA: OPG AGIĆ ANTUN
NAZIV PROJEKTA: Kupnja novog traktora
KRATAK OPIS PROJEKTA: Kupnjom novog traktora uvelike će se olakšati radovi u polju jer će traktor osim jačine biti kud i kamo sigurniji na cesti kao i u polju u sve kraćim vremenskim rokovima. Smanjit će se nepotrebni troškovi održavanja starog dok će novi imati garanciju od 2 godine ili 2000 radnih sati.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 44
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 112 734,00 kn

 

OBAVIJEST-tečaj eura, LAG natječaji

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

 

Projekt "We can do it"

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow