Poštovano stanovništvo sa područja LAG-a "Šumanovci" u tijeku je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a "Šumanovci" za razdoblje 2023.-2027. Lokalna razvojna strategija (LRS) temeljni je strateški dokument djelovanja LAG-a "Šumanovci". 

Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG područja, ovom se strategijom utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Nastavno na navedeno, u nastavku se nalaze dva anketna upitnika, od kojih se jedan odnosi na poljoprivredu (proizvodnja i prerada), a drugi na infrastrukturu.

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduGyRo3ccSm3oJTNUL0ZHd7rxlk2Rem_R0E25uYRD6FNzWjw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKOgeH5UK0DurI7lENuauTaCy0hwL9fS_WQ3rH9v3Tp2wGIQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Rezultati upitnika koristit će se u navedenu svrhu, a ispunjavanje upitnika traje otprilike 5-8 minuta.

Molimo Vas za ispunjavanje anketnih upitnika, a rok za popunjavanje anketa je 27. rujna 2022. godine do kraja radnog dana.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji!

OBAVIJEST-tečaj eura, LAG natječaji

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

 

Projekt "We can do it"

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow