Agencija za plańáanja je zavrŇ°ila postupak dodjele sredstava iz prijelaznog razdoblja 2021. ‚Äď 2022. i s 54 lokalne akcijske grupe (LAG) ugovorila dodatnih¬†251 milijuna HRK¬†za provedbu lokalnih razvojnih strategija.

S time su sredstva iz¬†novog programskog razdoblja 2021. ‚Äď 2027. na raspolaganju LAG-ovima za daljnju distribuciji korisnicima u skladu s lokalnom razvojnom strategijom (LRS) svakog pojedinog LAG-a.
Od ukupno 251 milijun kuna, gotovo 195 milijuna je namijenjeno distribuciji korisnicima putem LAG natjeńćaja za razlińćite operacije iz Programa ruralnog razvoja, a sve u skladu s LRS. S obzirom na ńćinjenicu da je jedno od temeljnih LEADER nańćela pristup ‚Äěodozdo prema gore‚Äú (bottom up), glavni uvjet za prijavu na LAG Natjeńćaj je da korisnik ima sjediŇ°te na LAG podruńćju te se projekt mora provoditi na tom podruńćju.

Valja naglasiti kako su LAG-ovi u dosadaŇ°njoj provedbi LRS putem LAG natjeńćaja odabrali 2639 projekta ukupne vrijednosti 400 milijuna kuna (103% ukupne alokacije), Agencija za plańáanja je ugovorila projekte vrijednosti 372 milijuna kuna (97%) i isplatila 195 milijuna kuna (50%).

Slijedom navedenog, obavjeŇ°tavamo sve potencijalne korisnike da se o moguńánostima prijave na LAG natjeńćaje obrate LAG-u prema svome sjediŇ°tu.¬†¬† ¬†

Konańćni izrańćun sredstava po LAG-u moŇĺete preuzeti OVDJE.

Popis LAG-ova s pripadajuńáim JLS moŇĺete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST-teńćaj eura, LAG natjeńćaji

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izraŇĺavaju kroz novńćane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u sluńćaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troŇ°kovnicima) izraŇĺeni u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izraŇĺavaju kroz novńćane jedinice prerańćunati iz kn u EUR po fiksnom teńćaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.Prerańćunavanje se izvrŇ°ava primjenom punoga brojńćanog iznosa fiksnog teńćaja konverzije (7,53450) te zaokruŇĺivanjem pri ńćemu se dobiveni rezultat zaokruŇĺuje na dvije decimale, a na temelju treńáe decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraŇĺeni u stranoj valuti (ako nisu izraŇĺeni u EUR), potrebno je prerańćunati te iznose iz strane valute u EUR po teńćaju koji je Europska srediŇ°nja banka odredila prije 1. sijeńćnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

 

Projekt "We can do it"

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow