Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG „Šumanovci“ donosi Odluku o izmjeni 7. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

LAG Natječaj se mijenja u poglavlju 4. u dijelu „Podnošenje zahtjeva za potporu“ (str.16.)  u dijelu teksta:

 „Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 27.10.2021. godine, a najkasnije do 10.12.2021. godine na adresu'' mijenja se i glasi:

 „Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 27.10.2021. godine, a najkasnije do 10.01.2022. godine na adresu''.

Ostali dijelovi Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” se ne mijenjaju.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow