📣Danas je završen prvi ciklus motivacijskih radionica i mentorstva u sklopu provedbe projekta Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja - "We can do it" koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.🔝

✔️Radionice su nezaposlenim osobama omogućile spoznaju o korištenju vlastitih sposobnosti i talenata, prihvaćanju i spoznaji vlastite prirode, te postizanje i očuvanje integriteta. Zahvaljujemo se sudionicima na aktivnom sudjelovanju❗️

🙋‍♀️Vidimo se u Tovarniku 29.06. i 01.07.2020. godine

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow