Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“, LAG na raspolaganju ima 1.010.448,00 HRK. Na 2. LAG natječaj prijavilo se pet korisnika od kojih je četiri prihvatljivo.

Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Šumanovci“, LAG na raspolaganju ima 1.010.448,00 HRK. Na 2. LAG natječaj prijavilo se pet korisnika od kojih je četiri prihvatljivo.

 

Na sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“ koja se održala 12. ožujka 2019. godine u Vrbanji, odlučeno je da se za četiri od prijavljenih pet nositelja projekata, obzirom na traženi i ostvareni broj bodova, donesu odluke o dodjeli potpore.


Konačna rang lista nositelja projekata nalazi se u nastavku.

 

REDNI BROJ: 1.
ID BROJ: 311003
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: Općina Vrbanja
NAZIV PROJEKTA: Opremanje javne zelene površine u Vrbanji
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom „Opremanje javne zelene površine u Vrbanji“ planira se provesti aktivnost Opremanje, sukladno Troškovniku za opremanje javne zelene površine u Vrbanji k.č.br.101/1 k.o. Vrbanja.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 45
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 199.241,06

 

REDNI BROJ: 2.
ID BROJ: 311002
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: Općina Drenovci
NAZIV PROJEKTA: Opremanje Doma kulture u Posavskim Podgajcima
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom „Opremanje Doma kulture u Posavskim Podgajcima“ planiraju se provesti aktivnosti opremanje, sukladno troškovima opremanja društvenog doma/kulturnog centra i to: opremanje stolovima i klupama, opremanje štandovima, te opremanje ozvučenjem. Projekt se provodi u naselju Posavski Podgajci.  
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 40
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 199.452,00

 

REDNI BROJ: 3.
ID BROJ: 311004
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: Općina Bošnjaci
NAZIV PROJEKTA: Opremanje Društvenog doma/Doma kulture u Općini Bošnjaci
KRATAK OPIS PROJEKTA: U svrhu provedbe projekta „Opremanje Društvenog doma/Doma kulture u Općini Bošnjaci“ provesti će se slijedeće glavne aktivnosti: 1. Sklapanje Ugovora o sufinanciranju, 2. Provedba nabave za kupnju stolica za dom, 3. Provedba nabave 5 ormara za čuvanje nošnji, 4. Provedba nabave za dogradnju ozvučenja i rasvjete u domu, 5. konzultantske usluge.  
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 40
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 199.155,00

 

REDNI BROJ: 4.
ID BROJ: 311005
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA: Općina Štitar
NAZIV PROJEKTA: Opremanje Doma kulture u Općini Štitar
KRATAK OPIS PROJEKTA: U svrhu provedbe projekta „Opremanje Doma kulture u Općini Štitar“ provesti će se slijedeće glavne aktivnosti: 1. Sklapanje Ugovora o sufinanciranju, 2. Provedba nabave za instalaciju ventilacije, 3. Provedba nabave audio i video opreme, 4. Provedba nabave za instalaciju hlađenja, 5. Nabava prateće opreme (stolovi i klupe), 6. konzultantske usluge., 7. Podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu.
DODIJELJENI BROJ BODOVA: 40
INTEZITET POTPORE: 100%
IZNOS POTPORE U KUNAMA: 199.920,00

 

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow