Komisija za provedbu testiranja  objavljuje :

 

PONOVLJENI POZIV NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja  za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme

koje će se održati dana

24. siječnja, 2019. (četvrtak) godine s početkom u 11,00 sati u Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci, V. Nazora 131, Drenovci

 

Osobe koje su podnijele pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete (kandidati) iz javnog natječaja o tome će biti obavješteni osobno telefonom.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje su:

  • Lokalna razvojna strategija LAG-a Šumanovci 2014-2020 ,
  • Brošura Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020,
  • Statut LAG-a Šumanovci,
  • Smjernice za provedbu postupka odabira projekata na LAG razini

Dostupni za preuzimanje OVDJE.

Osobama koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. Obavijesti će biti dostavljene putem elektroničke pošte.

 

PRAVILA TESTIRANJA

 

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpune prijave na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Kandidati/kinje koje dođu na testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Svaki kandidat/kinja pozvan/a na testiranje dužan/na je ponijeti pribor za pisanje ( kemijsku olovku isključivo plave boje).

2. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

  • • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; osim one koja je sastavni dio pisane      
  •     provjere ,
  • • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • • na bilo koji način ometati druge kandidate;

 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidat/kinja može ostvariti najviše 120 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 78 bodova .

Provjera znanja, sposobnosti i vještina provest će se u četiri kategorije , prema sljedećem kriteriju :

Naziv kategorije provjere /vrsta testiranja

Maksimalan broj bodova

Minimani broj bodova

Lokalna razvojna strategija

 / teoretski ispit znanja

20

12

Program ruralnog razvoja RH/ teoretski ispit znanja

20

12

Provedba Lokalne razvojne strategije / teoretski ispit znanja / praktična primjena

10 – teoretski ispit znanja

30 – praktična primjena

6 – teoretski ispit znanja

21 – praktična primjena

Statut LAG-a –provedbena tijela / teoretski ispit znanja / praktična primjena

10 – teoretski ispit znanja

30 – praktična primjena

6 – teoretski ispit znanja

21 – praktična primjena

Ukupno

120

78

 

4. Na razgovor (intervju) s Komisijom bit će pozvani kandidati/kinje koji/e su postigli/e najmanje 78 boda na testiranju.  

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti telefonom pravovremeno obaviješteni.

 

Komisija će u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u LAG-u, interese, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se tako, da  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 6 bodova.

 

 

Komisija za provedbu testiranja

 

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
previous arrow
next arrow
Shadow